SCHEDULE

กำหนดการ Block Mountain 2022 | MAIN STAGE ( Digital Asset Stage)
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08:30 – 18:45 น.
ห้อง Rice Grain Auditorium ชั้น 1 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
08:30 - 09:00
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หน้าห้อง Rice Grain Auditorium ชั้น 1
( Main Stage อ่านข่าว Crypto by Page เข้านี้ 8:30-8:50 )
09:00 - 09:20
เปิดงาน Block Mountain 2022
ดร.นที เทพโภชน์
ประธานกรรมการบริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด และประธานคณะผู้จัดงาน Block Mountain 2022
รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์
นายกสมาคมสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง Bitcast
09:20 - 10:00
Bitcoin Standard
คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์
นายกสมาคมสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง Bitcast
คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์
กรรมการบริหาร บริษัท โฉลกดอทคอม จำกัด
คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
ผู้บริหารสูงสุด บริษัท บล็อกเชนรีวิว จำกัด
10:00 - 10:15
การบรรยาย เรื่อง การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
คุณอำพรพันธุ์ วีระพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10:15 - 10:30
Retail CBDC
คุณกษิดิศ ตันสงวน
รองผู้อำนวยการกลุ่ม ยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
10:30 - 10:45
Blockchain และ Digital Asset
กับ ทิศทางการส่งเสริมนโยบายจากภาครัฐ
คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
10:45 - 11:05
The Future of Digital Asset : 
Insight จัดพอร์ตการลงทุนรับวิกฤตสงครามและเงินเฟ้อ
คุณกานต์นิธิ ทองธนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน Merkle Capital และ ผู้ก่อตั้งเพจ Kim DeFi Daddy 
และ Bitcoin Addict Thailand
คุณสัญชัย ปอปลี
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด
11:05 - 11:35
วิถีการสร้างเมืองอัจฉริยะด้วย Blockchain & Crypto city
รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
อาจารย์มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Chiangmai Cryptocity ระยอง ขอนแก่น
ปรัชญา โกมณี
ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน Depa
มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA
นพ.เกียรติศักดิ์ วงศ์วรชาติ
Founder and Strategy Lead Chiang Mai Cryptocity
พ.ญ.นวพร นะลิตา
Founder and Project Leader Chiang Mai Cryptocity
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Chiangmai Cryptocity ระยอง ขอนแก่น
11:35 - 12:05
การบรรยาย เรื่อง Scaling Bitcoin Scaling Society
ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า
Founder Satochit - Bitcoin Kindergarten เจ้าของคราฟท์เบียร์แบรนด์ชิตเบียร์
12:05 - 12:20
การบรรยาย จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Name
Position
12:20 - 12:40
การบรรยาย เรื่อง Web 3.0 for Business Transformation
คุณสถาพน พัฒนะคูหา
กรรมการผู้จัดการ สมาร์ทคอนแทรคท์ บลอคเชน สตูดิโอ
12:40 - 12:50
Interactive Project Blockchain Wirtual Run
คุณอานันท์ โซนี่
Co-founder, Wirtual Application
คุณสุภชีพ พรวัฒนากูร
Co-founder, Wirtual Application
12:50 - 13:10
Guild & GameFi
คุณฤทธิ เบญจฤทธิ์
Strategic Advisor, Bitcoin Addict Thailand
13:10 - 13:30
การบรรยายหัวข้อ The Security Concerns 
in Building Safe Metaverses
คุณสิทธิณัฐ หาเรือนพืชน์
Founder and CEO INSPEX
13:30 - 13:40
Nebula Protocol: Global Blockchain Project
David Tumcharoen
General Manager, Nebula Protocol Terraform Labs
13:40 - 14:00
Blockchain กุญแจสู่ "จักรวาลเสมือนจริง" ที่แท้จริง?
คุณโดม เจริญยศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด
14:00 - 14:15
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม กับการพัฒนา Startup
รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ร่วมจัดงาน
14:15 - 14:30
Thai Talant - Contribution DAO
Pleb-คุณกัณฑ์
คลอวุฒินันท์-Ice
14:30 - 14:50
เรื่อง Metawaden
คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ
กรรมการผู้จัดการ KIM Property LIVE และ น้อง มาย Panas Community Manager Warden
คุณมายด์ ปนัสยา
Community Manager, WardenSwap
14:50 - 15:10
Eternite Technovation
คุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา
CEO of Eternite Technovation
Chotipon Bunyarat
COO of Eternite Technovation
15:10 - 15:30
5 เทรนด์คริปโทปี 2022 : จุดเปลี่ยนที่ใครก็ไม่สามารถจินตนาการได้
คุณพลากร ยอดชมญาณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาโตชิ จำกัด (KULAP)
15:30 - 15:50
SeaX Ventures
Dan Tran
Global Business Director, NFTGO
Matthew Badalucco
Partner, SeaX Ventures
15:50 - 16:10
Digital Transformation
คุณฐกร รัตนกมลพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ จำกัด
16:10 - 16:30
Central Coin (C-Coin) กับ NFT สำหรับพนักงานเกษียณ
คุณโกวินทร์ กุลฤชากร
Chief Innovation Officer, Central Digital
16:30- 16:50
NFT Crypto Art
คุณอมรเดช คีรีพัฒนานนท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด
วิศรุต อังคทะวานิช
ช่างภาพปลากัดไทยฝีมือระดับโลก
คุณชุมพล วงศ์มติกุล
เจ้าของเพจ Bittoon
คุณกัณฑ์ คลอวุฒินันท์
Project advisor and Independent investor
16:50- 17:10
Privacy in Blockchain
คุณปรมินทร์ อินโสม
ผู้ก่อตั้ง Firo และ Satang
17:10- 17:20
Thai Defi & GameFi Project
ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย
Co-founder & Principal Researcher, Simpli Finance Lab
17:20- 17:30
Thai Defi &GameFi Project
Moo Monster Team
17:30- 17:50
Thailand, digital asset hub for ASEAN
ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ซิปเม็กซ์ ประเทศไทย
17:50- 18:10
การบรรยาย เรื่อง บล็อกเชน กับโอกาสใหม่ ไขประตูสู่โลกธุรกิจแห่งอนาคต
(Blockchain and new opportunities key to future business)
คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
Group CEO บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
18:10- 18:45
Influencer and KOL Session
คุณชุมพล วงศ์มติกุล
เจ้าของเพจ Bittoon
ชัชวาลย์ วัฒนะโชติ
กรรมการผู้จัดการ KIM Property LIVE
คุณฐปนรรฑ์ ศรีบรรดิษฐ์
เจ้าของเพจ Lady Crypto
คุณพีรพัฒน์ เพ็ชรดิษฐ์
เจ้าของเพจเทรดเดอร์หน้าหมีแต่ชอบหมา
คุณนัท
เพจพ่อบ้านคริปโต
คุณแชมป์ เพจ
I Learn a Lot
ปฏิกร ตรีทศายุธ (กั๊น)
CEO Bitcoin Addict Thailand
กำหนดการ Block Mountain 2022 | WORKSHOP Blockchain Stage
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 10:00 – 18:00 น.
ห้อง Exhibition Hall ชั้น 1 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
10:00 - 11:00
Bitkub WorkShop
11:00 - 11:45
DeFi & GameFi Dev CCC Partner
11:45 - 12:15
Crypto Drilling CCC Partner
12:15 - 13:00
Minster CCC Partner
13:00 - 13:10
กล่าวต้อนรับ
รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน และยุทธศาสตร์องค์กรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นท(บพท.)
13:10 - 14:10
การเสวนาปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเมืองด้วย 
Blockchain City Collaboration Platform
14:10 - 15:35
Khon Kaen Smart City
15:35 - 16:00
Chiangmai Crypto City
16:00 - 16:45
Block Use case project
Name
Position
Name
Position
16:45 - 17:10
Origin Smart City Rayong
17:10 - 17:35
Phuket Smart City Data Platform
17:35 - 18:00
การบรรยายสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรม WORKSHOP