หาคำตอบได้ที่งาน BLOCK MOUNTAIN 2021 งานมหกรรมบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 18.30 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Block Mountain 2021 ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความร่วมมือจาก ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน มาร่วมกันเพื่อจุดประกายทุกภาคส่วน ให้เล็งเห็นความสำคัญของ Digital Technology และ Blockchain ว่าจะมีผลประทบต่อโลกของเราต่อไปอย่างไรในอนาคต

SPEAKERS

WATCH

OPENING SPEECH

นที เทพโภชน์
ประธานกรรมการ บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด และ
ประธานคณะผู้จัดงาน Block Mountain 2021
รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์
นายกสมาคมสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และ
ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง Bit Investment
กนก ศรีวิชัยนันท์
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
WATCH

CBDC / Yuan digital / Diem ในชีวิตประจำวัน

กษิดิศ ตันสงวน
รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์องค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัครเดช เดี่ยวพานิช
ผู้ก่อตั้ง เพจ Coinman
สัญชัย ปอปลี
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด
WATCH

STO vs. ICO : แนวทางกำกับดูแลในปัจจุบันและอนาคต

พีรพงษ์ ธนกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
WATCH

อนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

ปริญญ์ พานิชภักดิ์
รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
WATCH

Bitcoin as a store of value
และความสำคัญของการเก็บออม

พิริยะ สัมพันธารักษ์
กรรมการบริหาร บริษัทโฉลกดอทคอมจำกัด
ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์
นายกสมาคมสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และ
ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง Bit Investment
WATCH

DeFi tech & Yield farming Community

โดม เจริญยศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด
พลากร ยอดชมญาณ
กรรมการบริษัท ซาโตชิ จำกัด (KULAP)
พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
ผู้บริหารสูงสุด บริษัท บล็อกเชนรีวิว จำกัด
กานต์นิธิ ทองธนากุล
เจ้าของและผู้ก่อตั้งสื่อ Bitcoin Addict Thailand
อมรเดช คีรีพัฒนานนท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด
WATCH

“Haze Free Reward Based”

CMU / Chiang Mai Social Enterprise

โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

อาจารย์ปองทิพย์ เที่ยงบูรณธรรม
นักวิจัยอาวุโส
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเมืองศึกษาและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WATCH

Privacy on Blockchain

ปรมินทร์ อินโสม
ผู้ร่วมก่อตั้ง Firo และ กรรมการบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
WATCH

DeFi โอกาสใหม่แห่งการลงทุนแก่ผู้ที่ปรับตัว

พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
ผู้บริหารสูงสุด บริษัท บล็อกเชนรีวิว จำกัด
กานต์นิธิ ทองธนากุล
เจ้าของและผู้ก่อตั้งสื่อ Bitcoin Addict Thailand
WATCH

อุทยานวิทยาศาสตร์กับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม และเทคสตาร์ทอัพ

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ร่วมจัดงาน
WATCH

Successful Cases: NSP Startup Chiang Mai

ยงยุทธ ทรงศิริเดช
กรรมการ บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย
กรรมการ บริษัท ไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด
WATCH

Bitcoin & Craft Beer

พันเอก ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า
อาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อย จปร.
เจ้าของร้าน CHIT BEER
WATCH

การประยุกต์ใช้ Blockchain ในการพัฒนาระดับพื้นที่

รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนวัฒน์ ยอดใจ
ตัวแทนชาวชุมชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ
ไพรัช โตวิวัฒน์
ประธานบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ชยดิฐ หุตานุวัชร์
ประธานสถาบันทิวา
WATCH

The Beginner’s guide to Blockchain and DeFi 
ทำความรู้จักกับ Blockchain และ DeFi

สถาพน พัฒนะคูหา
กรรมการผู้จัดการ สมาร์ทคอนแทรคท์ บลอคเชน สตูดิโอ
WATCH

Cryptomining 101: การขุดคริปโตเคอเรนซีคืออะไร และ ทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?

กษมพัทธ์ วิธานวัฒนา
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีมายน์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
WATCH

Blockchain Wallet

อมรเดช คีรีพัฒนานนท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด
WATCH

Blockchain use cases: C-Coin Wallet & Payap Wallet

โกวินทร์ กุลฤชากร
Chief Innovation Officer, Central Tech
อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
WATCH

รู้ทันแชร์ลูกโซ่ในโลกออนไลน์

พันตำรวจเอก ปองพล เอี่ยมวิจารณ์
ผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
ผู้บริหารสูงสุด
บริษัท บล็อกเชนรีวิว จำกัด
WATCH

DeFi Platform

ทชา ปัญญาเนรมิตดี
Co-Founder and Project Lead, Alpha Finance Lab
สาวิทธ์ ตริสิริสัตยวงศ์
Integration Lead, Band Protocol
อมรเดช คีรีพัฒนานนท์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออมแพลทฟอร์ม จำกัด
กสิณพจน์ เตชาหัวสิงห์
Chief Business Development Officer
บริษัท คริปโตมายด์ จำกัด
WATCH

DeFi ธุรกิจการเงินสำหรับคนตัวเล็ก

พลากร ยอดชมญาณ
กรรมการบริษัท บริษัท ซาโตชิ จำกัด (KULAP)
วัชระ เอมวัฒน์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซิคซ์ เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
WATCH

NFTs & Digital Asset Tokenization 
on Blockchain

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
สำเร็จ วจนะเสถียร
Tech Consultant
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด